Khamis, 19 Januari 2012

Art Therapy: Kaedah Penyelidikan

Bengkel Aplikasi Art Dalam Kaunseling / Therapy
Tempat          :     Sanbay Hotel Sandakan
Tarikh           :     1 November 2011
Penceramah  :      Prof. Madya Mohd. Makzan Musa 
                           Jabatan Siswazah Psikologi & Kaunseling
                            Kolej Sastera dan Sains
                            Universiti Utara Malaysia


Kaedah Penyelidikan Art Therapy

Pendekatan penyelidikan dan amalan dalam art therapy secara umumnya unik dengan keragaman saintifik dalam pelbagai kerangka mazhab-mazhab utama dalam bidang psikologi, kaunseling dan psikoterapi. Kaedah art therapy dilakukan secara kualitatif. namun kajian-kajian kualitatif yang menggunakan imej dan visual dipinggirkan (Prosser, 1998 dalam Gilroy, 2006) apa lagi di Malaysia. Ini kerana kajian-kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif lebih tertumpu pada teks. Imej dan visual cuma digunakan sebagai ilustrasi dalam bentuk rajah dan tidak digunakan sebagai satu kaedah penyelidikan sebagai sumber primari data.

Pendekatan kualitatif dalam bidang art therapy antaranya tertumpu kepada kaedah kajian kes. Melalui kajian-kajian kes art therapy, hasil lukisan klien adalah data dan alat yang mana ia turut digunakan dalam sesi psikoterapi dan kaunseling. Penyelidikan kajian yang berorientasikan bahan visual dalam art therapy boleh melangkau dari case based kepada art based (Gilroy, 2006). Penciptaan art dalam bentuk art based menjadi satu kaedah bagi mendapatkan data kajian yang kemudiannya dianalisa bagi mendapatkan kefahaman pengalaman permasalahan isu-isu psikososial klien.

Menerusi pendekatan penggunaan data visual dalam bentuk lukisan Schaverien (1992 &, 1993) dan Gilroy (2006) menegaskan analisis art klien boleh dilakukan menerusi empat kaedah. Pertama, analisis sistematik terhadap tanda, bentuk dan warna. Kedua, perubahan pada imej. Ketiga, rekod sesi terapi dan keempat, perbandingan pengalaman antara klien dengan terapis terhadap art yang dihasilkan dalam sesi psikoterapi dan / atau kaunseling.

Berdasarkan keempat-empat analisis data visual dalam bentuk lukisan dan lakaran Schaverien (1992 & 1993 dalam gilroy (2006) seterusnya mencadangkan lukisan dan lakaran klien dalam sesi art therapy boleh dihimpun dan digunakan dalam bentuk retrospektif. Menerusi kaedah retrospektif ini lukisan-lukisan klien memperlihatkan urutan imej art klien mengenai pergolakan kehidupannya.

Kaedah restrospektif ini menekankan aspek kronologi sebagaimana yang digunakan dalam tradisi bidang sejarah seni yang dikenali sebagai ekphrasis. Menerusi kaedah retrospektif atau ekphrasis, klien lafazkan secara lisan dan membuat tafsiran terhadap imej art yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Ringkasnya, proses ekphrasis ini melibatkan terjemahan dari visual ke lisan klien menerusi imej lukisan bagi mendapatkan kefahaman dunia dalam diri klien (Panofsky, 1972 dalam Gilroy, 2006).

bersambung/.....

Tiada ulasan: