Sabtu, 14 Januari 2012

Art Therapy : Kajian-Kajian Art Therapy

Bengkel Aplikasi Art Dalam Kaunseling / Therapy
Tempat          :     Sanbay Hotel Sandakan
Tarikh           :      1November 2011
Penceramah  :      Prof. Madya Mohd. Makzan Musa 
                           Jabatan Siswazah Psikologi & Kaunseling
                            Kolej Sastera dan Sains
                            Universiti Utara Malaysia

Kajian-Kajian Art Therapy

Kajian meluas yang dilakukan oleh Rubin (2005) memperlihatkan art therapy digunakan dalam kalangan orang dewasa, kanak-kanak, keluarga dalam pelbagai teknik dan bahantara yang dikategorikan sebagai Artful Therapy. Keragaman penerapan art therapy di gunakan dalam kalangan kanak-kanak autism, kecelaruan Attention-Deficit/Hyperaktivity, kanak-kanak mangsa penderaan seksual, remaja dan kemurungan (Rubin, 2003). Dalam kalangan kelompok dewasa kajian-kajian telah menunjukkan bagaimana kaedah art therapy digunakan dalam rawatan penagihan penyakit pental dan dalam kalangan warga emas (Malchioldi,2003). Pendekatan art therapy turut digunakan dalam kalangan mereka yang mengidap penyakit melarat seperti barah (Waller & Sibbett, 2004) serta meredakan simptom penyakit HIV/AIDS (Rao et al., 2009). Kalmowitz & Llyod (2005), Papadopoulous (2005a), Kalin & Murphy (2005b), Mc Geehen (2005c) dan Nabarra (2005d) menggunakan pendekatan art therapy sebagai kaedah memulih dari trauma dalam kalangan mangsa perang dan mereka yang hidup di zon peperangan dan pergolakan politik.

Art therapist yang terlatih dan bertauliah (yang belum ada di Malaysia) yang menggunakan art dalam proses bantuan menolong, pendekatan art therapy turut boleh digunakan, diaplikasikan oleh kaunselor, pekerja sosial, play therapist, terapis keluarga dan perkahwinan, psikologis dan psikiatri. Aktiviti melukis dan media ekspresif lain boleh digunakan dalam membuat asesmen dan rawatan kepada pelbagai klien dari pelbagai latar belakang.

Kelebihan pendekatan art therapy dilihat bagaimana ia membolehkan luahan perasaan dan pemikiran dilakukan dalam tatacara yang kurang mengancam, tidak mengganggu berbanding diluahkan secara lisan. Lantaran kaedah ini ada sens of safety yang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan terapi atau kaunseling konvensional. Menerusi kaedah ini permaalahan psikososial yang melibatkan bauran perasaan, pemikiran berserta proses-proses tubuh dengan segala pengalaman klien dapat ditransformasikan kepada imej nyata melalui image making, image formation dan image creation.

Disebabkan kekangan masa untuk menjalani sesi terapi antara klien dengan terapis mahu pun kaunselor dalam jangkamasa lama, luahan art dalam bentuk lukisan di dapati membantu mempercepatkan klien meluahkan isu permasalahan psikososial lantas menyegerakan asesmen dan intervensi. Kelebihan malah kehebatan pendekatan art therapy dalam mengendalikan isu-isu psikososial melangkaui jangkaan umum betapa kaedah ini berada dalam kedudukan penting dalam proses bantuan menolong dengan penggunaan pelbagai bahantara, kaedah dan teknik (Azizah Abdullah, 2009).

bersambung/.....

Tiada ulasan: